Kategorier
Ikke kategoriseret

Junior-Krigslive vel overstået

Fredag til lørdag d. 24.-25. maj afholdt vi “Junior Krigslive – Orkerne overnatter” på Holbæk Naturskole – med 160 deltagende børn og en masse dejlige hjælpere.

Scenariet blev afholdt i samarbejde med 3 spejdergrupper: Kong Skjold DDS i Holbæk, Øksegruppen, KFUM-Spejderne Holbæk og Balder Gruppe – Asnæs. Og med en enkelt babtisspejder som medhjælper. Så 3 forskellige spejder-korps hjalp med til sceneriet.

Kategorier
Ikke kategoriseret

Opstillet til Folkeoplysningudvalget

Vores kasserer, Pierre Husted Sigvardsen, er opstillet til valget til Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune i gruppen “Andre Folkeoplysende foreninger”.

Pierre har før siddet i Folkoplysningsudvalget – fra 2002 til 2007. Og han er rigtig meget foreningsmand, og er aktiv, på forskellige niveauer, i Ravnsholt/Reopos (rollespilsforening), Holbæk Orienteringsklub, Holbæk Basketballklub og Kong Skjold DDS (spejdergruppe).


Kategorier
Ikke kategoriseret

Så er generalforsamlingen overstået

Alle folk på poster genopstillede og blev genvalgt.

Regnskabet fulgte næsten budgettet. Og blev godkendt.
Budgettet blev lidt tilrettet og godkendt.

Der er planlagt Junior-Krigslive i 2019. Og tur til Krigslive.

Se alle detaljerne på siden om Generalforsamlingen.