Torsdag d. 8. maj 2014

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 8. maj 2014

Fremmødte: Andreas “Esso”, Astrid, Anders, Pierre, Jonathan og Kim.

Formalia

1. Valg af dirigent
Kim

2. Valg af referent
Kim

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

4. Godkendelse af tidligere referat
Godkendt

Nyt fra poster:

5. Nyt fra Formand
Intet nyt

6. Nyt fra kasseren
Vi har indberettet til DUF.

7. Nyt fra Lageransvarlig
Intet nyt

8. Nyt fra Kasernerådet og KK
Vi har været til frivillig fredag møde på KK.

Der skal være et tema om Efterår til den næste frivillig fredag, der er meningen at skal afholdes d. 26 september, fra klokken 15 til 20.

Der er Kasernerådsmøde d. 21 maj klokken 19.

Næste møde er d 28. maj klokken lidt i 20.

9. Nyt fra Bifrost
Der er repmøde i weekenden 23-25 maj.

10. Nyt fra Krigslive, DNV og GorrCon
Krigslive – 421 deltagere i øjeblikket.

DNV – Der var 84 deltagere i denne måned, så det stiger fint.

GorrCon – Det gik glimrende og der var et stabilt fremmøde som der plejer.

11. Eventuelt
Budding!