Retningslinier for scenarier

Scenarier
Arrangørgrupper bestemmer selv om de vil betale for deltagelse i scenariet. De skal dog altid betale for mad.
Hvis de ønsker at blive fritaget for at betale for deltagelse, så skal det fremgå af det godkendte budget.

Alle spillende medhjælpere betaler fuld pris for scenariet.
Ikke spillende medhjælpere (f.eks. forældre der laver mad eller vasker op) skal ikke betale for at hjælpe.

Så tidligt som muligt laves en fast tidsplan hvori datoer for følgende er besluttet:
– Annonceringstidspunkt (helst 4-6 måneder før afvikling)
– Infobrev til alle potentielle deltagere (med relevant information, gerne sendt til andre foreninger)
– Tilmeldingsfrist og frist for baggrundshistorier
– Betalingsfrist for scenariet
– Afgang til scenariet for arrangørerne (opstilling)
– Afgang til scenariet for spillerne
– Startdato og slutdato for scenariet
– Afhentning fra scenarie
– Afleveringsdato for lokationen

Alle møder og lign. skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel (helst 3 uger).
Det er også vigtigt i god tid, at sørge for at de arrangører der har brug for det, kommer på førstehjælpskursus.