Retningslinier for events

Events
Hverken arrangører eller medhjælpere (spillende eller ikke spillende) betaler for at deltage i en event.
Både arrangører og medhjælpere belønnes med et måltid mad til max 75,- for at hjælpe ved en event. Belønningen kan ikke udbetales. Man spiser sammen efter eventen er afsluttet, og kan man ikke deltage der er belønningen mistet.

Events er foreningens ansigt udadtil, og derfor skal alle arrangørers og medhjælperes udstyr være troværdigt.
F.eks. ingen hvide gummisko, ingen armbåndsure og ingen heavy-metal t-shirts.

Så tidligt som muligt laves en fast tidsplan hvori datoer for følgende er besluttet:
– Afgang til event for arrangører og medhjælpere (og mødested)
– Start og sluttidspunkt for event
– Afslutning på/afhentning fra event
– Afleveringsdato for lokationen

Alle møder og lign. skal enten indkaldes per mail med 2 ugers varsel eller personligt.