Onsdag d. 17. december 2014

Bestyrelsesmøde onsdag d. 17. december 2014 på KulturKasernen

Fremmødte: Kim, Astrid, Andreas “Esso”, Vibeke, Jonathan, Pierre

Formalia

  1. Valg af dirigent
   Jonathan.
  2. Valg af referent
   Pierre.
  3. Godkendelse af dagsorden
   Den er rykket godt rundt. De vigtigeste ting først.
  4. Godkendelse af tidligere referat
   Referat fra 8. maj godkendt.
  5. Planlægning af og indkaldelse til generalforsamling
   Vedtægterne på websiden skal ses efter – især for om alle ændringerne fra seneste GF er lagt ind.Indkaldelse godkendt. Formanden sender indkaldelserne ud.Jonathan og Vibeke køber småkager og saftevand og kaffe.Pierres vedtægtsændringsforslag gennemgået, og kommentarer taget til efterretning.
  6. Kontingentindbetalinger i november og december
   Der har været kontingentindbetalinger til DNV i november og december 2014 for kalenderåret 2015. Men det er lidt problematisk, da vedtægterne siger at kontingent gælder for det år det er indbetalt. Dem der har indbetalt, har dog gjort det for 2015, så indbetalingerne bør gælde for 2015.
   Gennemgået kvitteringerne. Det er tydeligt at de gælder for 2015.Besluttet at de konteres i regnskabet som forudbetalt kontingent 2015, og at deres medlemskab selvfølgelig kun tælles med i 2015. Og desuden sørges der for at få stillet et vedtægtsændringsforslag, som vil fjerne dette problem (allerede fremlagt, gennemgået og tilrettet under pkt 5).
  7. Krigslive X og SFO-Krigslive, herunder årsregnskab gennemgang
   Regnskabet gennemgået, og war-stories fortalt.
  8. DNV, herunder årsregnskab gennemgang
   Gennemgået kontingentindbetalingerne fra DNV, og nået frem til 22 DNV-tilknyttede medlemmer.Snakket om underskud. Det er fint nok.
  9. Gorr Con
   Snakket om deltagerantal. Nogenlunde det samme som altid.
  10. R/R Image
   Der er stor forskel på folk opfattelse af Ravnsholt/Reopos og R/R. Ravnsholt/Reopos har tilsyneladende et meget dårligt image, imens R/R har et rigtig godt image. En del af de dårlige ting ligger tilsyneladende langt tilbage.
  11. Rollespil på Godset
   Der er noget rollespil på Ryegaard/Trudsholm, arrangeret af NaFri. Mette og Cecilie leger med.
  12. HMD
   Stadig snak om der kan/skal være DNV samtidig med HMD. Der arbejdes videre.
  13. Elementernes Kamp
   Snak om at lave EK hen over en DNV spilgang. Der arbejdes videre.
  14. Lageret mm.
   Der lægges lagerets budget over på en selvstændig konto, med dankort til.
  15. Bifrost
   Esso stillede op som formand ved GF i november. Fik en hel del stemmer, men vandt desværre ikke valget.Der er kommet et meget dygtigt formandskab, som alle gerne vil arbejde imod mere organisering i Bifrost.
  16. Nyt fra Formand
   Intet nyt (som ikke allerede er nævnt).
  17. Nyt fra Kasseren
   Har registreret medlemmerne i DGIs system.Har gjort medlemstal klar til registrering hos kommunen og Bifrost.
  18. Nyt fra Lageransvarlig
   Har fået nyt fjernlager i Multihuset.
   Stadig ikke fundet metalspanden til reservepløkker. Mangler stadig bålkæder. Nye indkøbes af Pierre.
   Indkøber også en træk-vogn. Astrid lægger penge over, og Pierre indkøber den.
  19. Nyt fra Kaserneråd og KK
   Astrid er trådt ud af Kulturkasernens bestyrelse. Havde ikke tid til at gøre det ordentligt. Der er ikke valgt en ny ind endnu.Sætter punkt om Kasernerådet i dagsordenen til vores Generalforsamling.
  20. Evt.
   Budding!!