Fredag d. 28 marts 2014

Bestyrelsesmøde fredag d. 28 marts 2014

Fremmødte: Andreas “Esso”, Astrid, Vibeke, Pierre, Jonathan, Anders og Kim

Formalia:

1. Valg af Dirigent
Pierre

2. Valg af Referent
Kim

3. Godkendelse af Dagsorden
Godkendt

4. Godkendesle af tidligere referat
Godkendt

Nyt fra poster

5. Nyt fra Formand
Intet nyt

6. Nyt fra Kasseren
Vi har 25 medlemmer i øjeblikket.
Det er blevet aftalt at for hver deltager der melder sig ind igennem DNV, så går 50 kroner af kontigentet til DNVs egen kasse.

7. Nyt fra Lageransvarlig
Mette er nu også blevet lageransvarlig så vi nu har 2.
Der er nu 3 som har nøgle til lageret. Pierre, Esso og Mette.

8. Nyt fra Kasernerådet og KK
Næste bestyrelsemøde er d. 2 april. Der skal tales om de ideer som der blev fremlagt under visionsmødet.
Vi savner lidt et referat fra sidste Åbent Hus/Frivillig Fredag møde.

9. Nyt fra Bifrost
Vi har fået nogle førstehjælpskasser ganske gratis af dem. De bliver lagt på lageret.
I fremtiden skal alle regnskaber afleveres i excel efter ordre fra DUF. Dette er for at undgå 10 forskellige systemer.

10. Nyt fra Krigslive X, DNV og GorrCon
Der er 277 billetter solgt til Krigslive X i øjeblikket.
DNV har stabilt omkring 40-45 mennesker hver gang. Vejret ser ikke rigtigt ud til at spille ind, for selvom det pisser ned, så dukker folk stadig op.
Der er GorrCon d. 11 til 13 April, så snart.

Diverse

11. Status på Webside
Intet nyt.
Astrid og Kim holder et møde omkring opbygning og strategi for ny hjemmeside.

12. Status på reviderede vedtægter
Esso tager fat i Kasper og starter en dialog med Bifrost.

13. Nye regler for udlån
Vi har gennemgået et oplæg til de nye regler.

14. DUF is coming
Vi har valgt logo og kampråb til kampagnen.

15. Hvad er foreningens sjæl
Dybe samtaler omkring historikken af foreningen, om hvordan foreningen har det nu og om fremtiden.

16. Eventuelt

R/R 15 års jubelæum
Vi blev grundlagt d. 13/9 1999. Det skal fejres!
Esso tager kontakt til Bifrost Representantskabet og Magasinet Rollespil.

Budding!