Lørdag d. 21. marts 2015

Sted: Kulturkasernen
Tid: Lørdag d. 21. marts 2015, kl 14:30-16:00
Fremmødte: Pierre, Freja, Trine og Jonathan

Formalia:
1: Valg af dirigent.
Jonathan

2: Valg af referent.
Pierre

3: Godkendelse af dagsorden.
OK

4: Godkendelse af tidligere referat.
OK
Aftaler at vi fremover kigger referaterne igennem i løbet af få dage – mens vi stadig kan huske dem – og godkender pr mail.

Nyt fra Poster:
5: Nyt fra Formand.
Intet nyt.

6: Nyt fra Kassereren.
Kigget på regnskabssystemsmuligheder, men kan ikke lige se noget der kan det ønskede (uden at det koster en formue). Så fortsætter foreløbig med et regneark som kassebog, og et andet til medlemsliste. Fortsætter jagten, og finder måske noget til næste regnskabsår.

7: Nyt fra Lageransvarlig.
Intet nyt.
Faktisk DNV: Styr på lager derude. Overvejer hejsesystem, så kostumestativ kan komme op under loftet, og trækvognen ind på gulvet (i stedet for på en høj hylde).

8: Nyt fra Kasernerådet og KulturKasernen.
Der var møde for nyligt. Ingen af os havde desværre tid.
Afsendt lokaleønsker, og kvitteret for modtagelsen af Mikkel.

9: Nyt fra DNV.
Vi var 52 til seneste spilgang.
Dejligt at der kommer en beskrivelse af dagens plot på siden – så forældrene kan snakke lidt med ungerne om dagen. (Især godt for drenge-forældre.)
Næste spilgang er i påsken. Så måske kommer der ikke så mange. Men vi holder fast i datoen, så det altid er 1. lørdag.

Jonathan forsøger at få juni spilgangen (og andre) med i Sommerferieaktiviteter kataloget. Og hører om vi kan nå at søge lidt støtte til ekstra-udgifter ved mange nye deltagere.

August spilgangen ligger oveni Holbæk Middelalderdage. Har aftalt med Føns at vi kan være der samtidig, og bruge de fleste faciliteter – dog med respekt for at HMD skal være der hele weekenden.
August spilgangen bliver HMD Edition – så den bli’r IKKE gratis første gang.

Der skal være stor opmærksomhed på at skrive alle steder at det er en speciel spilgang, og der derfor ikke er gratis adgang for første gang. Og stor opmærksomhed på at vi er pressede på faciliteter, men risikerer at der kommer rigtig mange deltagere.

Trine vil gerne forberede nogle af mad-tingene om fredagen, så det bare kan hældes i gryden.

10: KlublivDanmark
En ordning, hvor butikker kan give mikrosponsorater til foreninger udfra hvor mange penge medlemmerne (og andre) bruger i butikken.
Pierre melder foreningen til ordningen, og så ser vi hvad der sker.

11: Bord-Rollespil på KulturKasernen
Kører med idéen om at opdele lidt i alder og type. Det bli’r klare definerede grupper, som man kan tilmelde sig til. Budget og andet kommer snart.
Planen er at starte om 3 uger, torsdag efter påske.

Måske lave en A3 plakat sammen med DNV, som kan hænges op i skolerne i Holbæk by (og måske længere ud). Jonathan sender Pierre info, og Pierre laver et udkast til fælles plakat.

12: Evt.
Jonathan siger Budding!!