Bliv medlem af Ravnsholt/Reopos

For at du kan blive medlem af Ravnsholt / Reopos, skal du kende foreningens vedtægter.
Derfor anbefaler vi at du lige skriver dem ud og læser dem en gang inden du sender din indmeldelse.

Kontingentet er 250 kr per år, hvis du er fyldt 16 år, og ellers 125 kr.
Kontingentetåret følger kalenderåret, og kontingentet betales forud. D.v.s. når du betaler kontingent, så betaler du indtil næste 31/12.

Medlemsskab i Ravnsholt / Reopos kan opnås ved at møde op til et af vores arrangementer, eller ved at sende en mail til kassereren: pierre@r-r.dk.

For at blive medlem skal du udfylde en blanket med medlemsoplysninger – den finder du her.

Når du er indmeldt, og har afleveret udfyldt blanket, så kan du betale kontingent via ForeningLet her.