Lørdag d. 23. maj 2015

Sted: Kulturkasernen
Tid: Lørdag d. 23. maj 2015, kl 10:00-11:30
Fremmødte: Pierre, Freja, Trine og Jonathan

Formalia:
1: Valg af dirigent.
Jonathan

2: Valg af referent.
Pierre

3: Godkendelse af dagsorden.
Den er fin

4: Godkendelse af tidligere referat.
OK

Nyt fra Poster:
5: Nyt fra Formand.
Der er kommet SommerferieaktiviteterKatalog – og DNV er med på side 17!

6: Nyt fra Kassereren.
Kommet faktura fra DGI på kontingent.
Kommet medlemstilskud fra kommunen.
Droppet regnskabssystem indtil videre. Fortsætter i regneark.
48 medlemmer.

7: Nyt fra Lageransvarlig.
Købt udstyr til KLXI tur, som nu kan lånes.

8: Nyt fra Kasernerådet og KulturKasernen.
Intet nyt.

9: Nyt fra DNV.
Vi var 56 til seneste spilgang.
Juli og august spilgange i SA katalog.

Vi er kommet til at skrive i SA katalog at DNV er gratis første gang. Også på august spilgangen. Det må vi se hvordan vi løser, omkring lånegrej. En idé er at leje grej af dem der plejer at lave kamparena til HMD.

Vi har fået 3.000 i støtte fra SA. Planen er at købe kostumer til store/voksne, så vi kan få flere af dem med.

10: KlublivDanmark
Vi er tilmeldt, og bør bruge noget tid på at finde sponsorer.
Trine kigger på det, og får skrevet en mail vi kan sende ud til alle DNV deltagere og andre medlemmer.

11: Bord-Rollespil på KulturKasernen
En stor udfordring lige nu er at finde egnede lokaler. Der er ikke plads på Kulturkasernen de dage hvor Jonathan kan. Så indtil videre kører han noget i læringscaféen på Østre.

12: Hyggeweekend/Overnatning
En mulighed kunne være Gorr Con, men den er desværre ikke så rettet imod de 10-14 årige.
En anden mulighed kunne være at arrangere en overnatning før en DNV spilgang. Gerne i efteråret, når der ikke er så mange andre arrangementer. Umiddelbart sigter vi efter at gøre det d. 6. november (ugen efter Halloween, og lige inden DNV).
Trine kigger på at arrangere det (Jonathan hjælper med at få lokale på Nyvang). Eventuelt laver vi en ramme-beskrivelse, og beder forældrene om at ararngere det.

13: Evt.
Budding.