Lørdag d. 18. januar 2014 – efter GF

Bestyrelsesmøde i R/R 18/1-2014
Fremmødte: Anders, Esso, Kim, Pierre, Jonathan, Vibeke, Astrid Hansen

1. Valg af referent og dirigent
Kim og Pierre

2. Godkendelse af dagsorden
Improviseres, da mødet er første efter GF.

3. Godkendelse af referat
Sendes videre til næste møde

4. Nyt fra formanden
Intet nyt.

5. Nyt fra kasserer
Vi har fået nye medlemmer idag! 🙂

6. Nyt fra kasernerådet
Intet nyt

7. Nyt fra lageransvarlig
Intet nyt.
Der er aftalt at revidere reglerne.

8. Nyt fra Bifrost
Intet nyt

9. Kommende / mulige arrangementer
9a) Krigslive
Intet nyt
9b) Gorr Con
Intet nyt
9c) Heat
Det besluttes at arrangementet HEAT ikke vil blive afholdt i R/R regi.

10. Eventuelt
Næste møde 14/2 på GorrCon.