Børneattester

Som udgangspunkt skal der indhentes børneattester på alle spilledere, arrangører, gruppeledere, samt andre der beskæftiger sig med børn under 15 år.

Dette vil sige at for alle som foreningen anser som havende ansvar til et givent arrangement, som har deltagere under 15 år, skal der indhentes en børneattest.

Idet der ofte er en løs definition af ledelsesrollerne til f.eks. kampagner vurderer bestyrelsen det enkelte arrangement og indhenter børneattester på de personer de mener har tilstrækkelig kontakt til børnene og som virker som en lederskikkelse over for dem.

Bestyrelsen og udvalg er administrative funktioner, og har som udgangspunkt ikke kontakt med deltagerne. Hvis bestyrelsesmedlemmer fungerer i andre roller (som f.eks. arrangør, gruppeleder eller lign.), så indhentes der naturligvis børneattester på dem.

Rent praktisk skal der ske det, at kassereren forespørger en børneattest udfra personens cpr-nummer. Der kommer så en forespørgsel i personens E-Boks. Når forespørgslen er accepteret, så sendes forespørgslen videre til Politiet.

Politiet sender så svar retur til Landsforeningen, som kontakter formanden, hvis der er noget i attesten.