Sikkerhedskrav til våben og rustninger

For at minske risikoen for at deltagerne til vores liverollespilsarrangementer kommer alvorligt til skade, skal alle rustninger og våben følge nedenstående retningslinjer. Disse sikkerhedskrav er udarbejdet til brug for middelalderinspirerede fantasy-arrangementer udelukkende for juniorer eller med mange juniorer.

Generelle retningslinjer:

 1. Våbenkontrollanten har altid ret!
 2. Alle våben skal kontrolleres ved spilstart, og skal kontrolleres hver gang.
 3. Ikke godkendte våben bliver opbevaret af arrangørerne indtil spillet slutter.
 4. Følger man ikke våbenkontrollantens anvisninger, risikerer man bortvisning.
 5. Våbenkontrollanten har altid ret!

Sikkerhedskrav til håndvåben

 1. Man skal ikke kunne mærke kernen når der bliver slået med våbenet.
 2. Skaft og håndtag behøver ikke være polstrede, men alle ender skal være polstrede.
 3. Stager på stagevåben og spyd skal være polstret mindst 40 cm fra spidsen.
 4. Der skal være god afstand fra kerne til spids. Også selvom man ikke stikker med våbenet.
 5. Kæder skal være lavet af et blødt materiale og må max være 30 cm lang.
 6. Kæder må under ingen omstændigheder være lavet af metal eller snor.
 7. Pigge eller lignende bliver ikke godkendt hvis våbenkontrollanten mener de er farlige for øjne eller andet.

Husk at kun stikke med våben, som er specifikt lavet til at stikke med.

Sikkerhedskrav til kastevåben

 1. Der må ikke være nogen form for kerne i kastevåben.
 2. Et kastevåben må ikke være så tungt eller hårdt at det gør direkte ondt når man bliver ramt.

Sikkerhedskrav til buer og pile

 1. Buer må max trække 30 pund ved 28 tommer.
 2. Der skal være mindst to styrefjer.
 3. Pilehovedet skal sidde forsvarligt fast og må ikke kunne bevæges.
 4. Piles længde skal passe til buens styrke, så den ikke vender i luften.
 5. I pilehovedet skal være en sikring, så pileskaftet ikke kan gennembryde polstringen. Sikringen kan f.eks. laves med en 28 mm spændeskive, og ikke i plastic.
 6. Pilehovedet skal være mindst 4,5 cm i diameter. Pilehovedet skal være rundt, og må ikke være spids.

Om pilen vender i luften kan vi ikke kontrollere, men appellerer alligevel til spillerne om at holde øje med det. Hvis en pil er for kort, kan den vende i luften, hvilket kan være farligt.

Sigt aldrig over brysthøjde. Lad hellere pilen hvile end sende andre i fare.

Generelt om Rustninger

 1. Pladerustninger tillades som udgangspunkt ikke – kun enkelte pladedele, coat-of-plates og meget velkonstruerede brystplader tillades.
 2. Læderrustninger giver først point når de er i kærnelæder med en tykkelse på omkring 3 mm – eller hvis den på anden måde er forstærket.

Sikkerhedskrav til rustninger

 1. Nitter må ikke være spidse og eventuelle kanter skal være afrundede.
 2. Pladedele må ikke have skarpe kanter.
 3. Frie metalkanter skal være ombukkede eller læderdækkede.
 4. Gælder ikke skæl, som dog ikke må være spidse, og skal være forsvarligt syet på, så de ikke kan flappe op.
 5. Ringe skal være ordentligt lukkede.

Sikkerhedskrav til skjolde

 1. Alle skjolde skal polstres i kanten – hele vejen rundt. Mindst 10 mm skum, og gerne haveslange under og skind udenpå.
 2. Overfladen skal være glat. Skruer, nitter og andet skal være afrundede eller eventuelt polstret.

Det er forbudt at slå og skubbe med sit skjold. Ligemeget om det er lavet at træ, jern eller skum.

Sikkerhedskravene er udarbejdet af Ravnsholt/Reopos og ROS Live i fællesskab – med hjælp fra (det hedengangne) LiveForums brugere.

Hvis du ønsker at bruge de samme sikkerhedskrav til dine arragementer, så er du velkommen til det – bare skriv en note om hvor du har dem fra. Hvis du bruger sikkerhedskravene, men ændrer småting, så skriv en note herunder med ændringerne. På den måde vil det være nemt at se hvordan det enkelte arrangement sikkerhedsmæssigt adskiller sig fra andre.