Lørdag d. 18. januar 2014 – før GF

Referat for bestyrelsesmøde, lørdag d. 18/1-14 – før Generalforsamlingen
Formalia

  1. Dirigent og referat
   Kim er dirigent, Lars er referant
  2. Godkendelse af dagsorden
   Ok
  3. Godkendelse af tidligere referat
   Alle ændringer er godkendt.

Nyt fra poster

   Ved fremtiden skal Bifrost tilføjes til nyt fra poster.

 

  1. Nyt fra formanden
   Vi får en masse Rollsespil magasiner til vores medlemmer.
  2. Nyt fra kasseren
   Regnskabet er klar. Det ser godt ud. Vi har haft overskud.
  3. Nyt fra kassernerådet
   Der har ikke været møde siden sidste bestyrelsesmøde.
  4. Nyt fra lageransvarlig
   Der er nok gået en pære i det store rum. Vi kan ikke finde de ting vi skal fjerne for Kassernebestyren.

Kommende/mulige arrangementer

  1. Krigslive X
   Der er solgt over 200 billetter! Formanden vil gerne gøre opmærksom på at Krigslive skal have et tæt samarbejde med Vej og Park om områdets natur.
  2. Gorr Con
   Vi har fået vores datoer vi gerne ville have på AOF. Vi er ved at blive populære. Gorr Con er finansielt selvkørende. Gorr Con er ved at lave et samarbejde med Ruscon i Jylland. Vi sender folk frem og tilbage for at lærer af hinanden. Vi vil søge Bifrostpuljen til at hjælpe med dette.

Diverse

 1. Åbent punkt
  Vi vil søge Bifrostpuljen til en sminkekassen. Vi spørg Mette om hun vil lave et overslag.
  Jeg kan godt lide tærte med svampe og bacon.