Fredag d. 14. Februar 2014

Referart for Bestyrelsesmøde fredag d. 14. Februar 2014
Mødested: AOF.
Tidspunkt 20:30 – 22.46

Fremmødte: Anders, Andreas “Esso”, Vibeke, Pierre, Jonathan, Astrid og Kim

Formalia.
1. Valg af dirigent.
Vibeke

2. Godkendelse af dagsorden.
Der mangler punktet “Valg af referent”. Ellers godkendt.

3. Godkendelse af tidligere referat.
Godkendt

Nyt fra poster
4. Nyt fra Formanden.
Intet nyt

5. Nyt fra Kassereren.
6 nye medlemmer siden sidste møde. Andet har eget punkt v. punkt 12 og 13.

6. Nyt fra Kasernerådet.
Der er Bestyrelsesmøde d. 18/2, Visionsmøde d. 26/2 og Planlægningsmøde for Åbent Hus d. 12/3.
Astrid tager til Bestyrelsesmødet
Esso og Astrid tager til Visionsmødet.
Vibeke og Jonathan tager til Åbent Hus mødet.

7. Nyt fra Lageransvarlig.
Der er forslag omkring nye regler for lageret. De er stadig i gang med at blive revideret og bliver sendt til bestyrelsen når de er færdige og kan gennemgås.
Pierre vil undersøge om vi kan få lavet en ekstra nøgle til lageret til eventuelt ekstra lageransvarlig. Vi vil høre Mette om hun har lyst til at være lageransvarlige nummer 2.
Traileren skal omregistreres, men SKAT er ikke særligt gode til at give informationer fra sig om hvordan. Vi forsøger at få det gjort hos en synsmand i stedet.

8. Nyt fra Bifrost.
Vi har talt om at søge nogle ting hos Bifrost puljen. Vi skal dog søge meget hurtigt da puljen er ved at være tom og der er en del i kø.
Pierre og Astrid skriver de 2 ansøgninger.

9. Nyt fra Krigslive X.
De har rundet 100.000 i omsætning og i øjeblikket er der over 200 deltagere.

10.Nyt fra DNV.
Der er et stabilt fremmøde på omkring 40 deltagere.

Diverse
11: Takt og Tone.
Snak omkring takt og tone i mails. Eksempelvis mails rundt i bestyrelsen.

12: Hvor placerer vi overskud?
Der har været lidt tvivl omkring overskudet på nogle arrangementer.
Bestyrelsen har uddybet retningslinjerne for det. Et løbende arrangement beholder overskuddet og betaler tilbage til hovedkontoen, hvis de mener der ikke er behov for at have overskuddet liggende.

13: Regnskabs system.
Der bliver kigget på nogle nye regnskabssystemer, men vi er blevet enige om blot at holde det til et almindeligt dokument i google docs. Astrid bliver den eneste som kan rette i det og vi andre i bestyrelsen kan kigge med i dokumentet.
Vi tager punktet op igen til efteråret.

14: Hvem arrangerer hvad?
Gorr Con: Lars Gutjak, Astrid, Esso og Kim.
Krigslive X: Pierre, Kasper og Bjarke.
DNV: Pierre, Jonathan og Mette.

15: KK Lokaleansøgning.
Vi skal booke lokaler til bestyrelsesmøder, onsdagsrollespil, generalforsamling og sommerferieaktiviteter.
Jonathan står for at ansøge om lokalerne hos Mikkel.

16: Søgning af nye forenings-lokaler.
Esso har talt med Bifrost om det. De har hjulpet ham ved at henvise ham til nogle folk der kan give os en hånd med det.

17: Salg af ting der “bare står på lageret”.
Vi har fået en henvendelse omkring køb af nogle af vores ting fra lageret.
Vi har talt lidt frem og tilbage omkring gennemgang af ting på lageret og eventuelt salg eller donationer af det.
Vi er dog blevet enige om at de ting der er blevet forespurgt omkring ikke vil blive solgt da de faktisk bliver brugt fra tid til anden. Som udgangspunkt regner vi heller ikke med sælge nogle af vores ting på lageret.

18: WordPress
Samtale omkring eventuel udvikling af et tilmeldingssystem og karaktersystem som vi ville kunne bruge på en ny hjemmeside og til andre rollespilsprojekter.
Vi regner med at støtte projektet med 5000 kroner. Resten af finasseringen bliver søgt andre steder.

19: Nye møder.

Bestyrelsemøder
28. Marts
8. Maj
20. Juni
8. August
19. Septemperrrrrrrrr
7. November
17. Januar 2015

Møderne starter klokken 19:30 på nær d. 17 januar 2015 hvor det starter klokken 10:34.

Generalforsamling
17. Januar

Generalforsamlingen starter klokken 12:34

20: Åbent punkt.
Uskrevne regler i bestyrelsen
Dem har vi talt om…

Sommerferieaktiviteter
Første infomøde er onsdag d. 19 februar.
Vi laver et tegneserieværksted igen i år.

Tærte!

Budding!