Lørdag d. 17. januar 2015 – efter GF

Bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar kl 15 – efter generalforsamlingen
Fremmødte: Pierre, Kim, Trine, Astrid, Jonathan, Vibeke, Andreas Esso, Freja

1. Valg af dirigent
Astrid

2. Valg af referent
Pierre

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

4. Godkendelse af tidligere referat
Ikke set. Godkendes per mail inden næste møde.

5. Nyt fra Formanden/DNV
Intet nyt.

6. Krigslive XI
Intet nyt, fortsætter som planlagt.

7. Arrangørgrupper
DNV: Pierre, Jonathan og Mette
KLXI: Pierre og Steven (Høng-Crewet)
Rænkespil: Vibeke og Søren

8. Svartid
Man sender til bestyrelse@r-r.dk (Pierre opdaterer den) – den sender til hele bestyrelsen og suppleanter.
Alle mails dertil besvares indenfor 2 hverdage. Det er helt OK at svare “Jeg har set den.” og ikke andet.

9. Møderække
Ikke mandage, ikke onsdage. Gerne tirsdage efter kl 16. Jonathan prøver at lave en møderække – ca hver 6. uge.

10. Evt.
Budding – for sidste gang fra Kim.