Lørdag d. 17. januar 2015 – inden GF

Bestyrelsesmøde d. 17. januar 2015 kl 10:30 – inden Generalforsamlingen
Fremmødte: Astrid, Kim, Andreas “Esso”, Vibeke, Jonathan, Pierre
Gæster: Asp, Søren, Astrid Husted, Andrea, Eli, Stine, Thormod

1. Valg af dirigent
Jonathan

2. Valg af referent
Pierre

3. Godkendelse af dagsorden
Punkt 5 uddybet. Godkendt.

4. Godkendelse af tidligere referat
Godkendt

5. Nyt fra Formanden/Kasserer/Lager/KK/DNV/GC
Formand: Intet fra formand.
Kasserer: Regnskab afsluttet, nyt startet, holdt møde med revisor.
Lager: Købt en trækvogn. Pierre skal huske kvittering til Astrid.
Kulturkasernen: Intet fra KK.
Den nye Verden: Købt reoler. Hovedkontoen giver et tilskud på 375 kr til dem, da det lidt er en lagerudgift. Holdt januar spil 35 deltagere. Tager til Roskilde i februar.
GorrCon: Intet nyt fra GC.

6. Krigslive XI
Budget og plan for turen godkendt.
Budget til lånegrej godkendt på 10.000. Hvad der specifikt skal laves eller købes afgøres af dem der deltager i turen.

7. Evt
Budding!!!