Referat af Ravnsholt/Reopos Generalforsamling 9. februar 2018

Til stede:
Anders Torp, Cecilie Torp, Mette Torp, Søren Steinmetz, Pierre Husted Sigvardsen, Asp Møldrup, Morten Nielsen, Stine Svensmark, Thormod Svensmark, Eli Svensmark, Mikkel B B Schmidt, Sebastian hammershøi.

1 – Valg af dirigent og referent
Asp og Pierre

2 – Godkendelse af dagsordenen
OK (da vi fik alle punkterne med)

3 – Formandsberetningen
Ikke sket ret meget. Krigslive tur, SFO-Krigslive.

4 – Regnskabet fremlægges
Regnskab godkendt.

5 – Evt. vedtægtsændringer herunder evt. kontingentændringer
Intet kommet

6 – Valg til bestyrelsen
Mette valgt som formand.
Anders valgt som næstformand.
Mikkel valgt som sekretær.
Asp valgt som menigt medlem.
Sebastian som suppleant.
Stine som suppleant.

7 – Vedtagelse af eventuelle instrukser til bestyrelsen
Budget mangler ny trailer.
Hvis Krigslive turen bliver i en enhed i fuldt panser, så skal der nok bruges op imod 10.000 til brystplader.

8 – Valg af revisorer
Morten og Søren valgt.

9 – Valg af delegerede til landsforeningens generalforsamling
Mikkel og Anders.

10 – Valg af repræsentant i Kasernerådet
Søren er vores helt!
Og Anders eller Sebastian kan eventuelt afløse.

11 – Rollespejdere, samarbejde med Kong Skjold DDS
Projekt godkendt.
Der afsættes 5.000 til indkøb af grej.

12 – Evt

– Krigslive tur
4-9 deltagere. Snakket med EPOS. Anden idé er Bjørnejæger-agtigt. Tredie forslag er at snakke med Østerskov.

– ROS-Live ture
Prøver at tage afsted en gang om måneden. Planen er at de yngste er in-game chefer.

– Andet
Eli kan godt lide tærte. Og budding uden fisk.