Dagsorden – Generalforsamling, fredag d. 9. februar 2018

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af dagsordenen.
 3. Formandsberetningen.
 4. Regnskabet fremlægges.
 5. Evt. vedtægtsændringer herunder evt. kontingentændringer.
 6. Valg til bestyrelsen.
 7. Vedtagelse af eventuelle instrukser til bestyrelsen.
 8. Valg af revisorer.
 9. Valg af delegerede til landsforeningens generalforsamling.
 10. Rollespejdere, samarbejde med Kong Skjold DDS.
 11. Evt.

Punkterne 1-9 & 11 er ifølge vedtægterne. Punkt 10 er foreslået af Pierre Husted Sigvardsen.


Punkt 10 – Samarbejde med DDS Kong Skjold (KGS) omkring Rollespejdere hold.

Jeg kunne godt tænke mig at lave et spejder-hold hvor rollespil og brætspil har en fremtrædende rolle. Især om vinteren, hvor det kan være svært at komme ud og lave traditionelt spejderarbejde. Og hvor der ofte er stort frafald blandet spejderne.
Til rollespilsaktiviteterne vil jeg forsøge at hente gæste-undervisere ind – som f.eks. Mahler til læderarbejde, Eli til sværdkamp, etc.

Det vil skulle foregå hos KGS, som et Junior-hold (4.-5. klasse), og bruge udstyr fra begge foreninger. Der vil blive brug for at indkøbe nogle spil til vinteren. Mit forslag er at R/R indkøber spillene, og at de så hører til på lageret hvorfra de kan bruges til andre aktiviteter.

Jeg har snakket med gruppelederen hos KGS om idéen. Og hun synes det lyder spændende. Nu skal jeg have godkendelse af R/Rs GF til at gå videre med det (og også gerne et budget til det). Derefter skal det tages op på KGSs GF.


 

Hvis du selv har punkter til dagsordenen, så husk at de ifølge vedtægterne skal være formanden i hænde senest 8 dage før GF. Formanden, Mette Torp, kan kontaktes på mette@r-r.dk